ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЕ ОБАВЈЕШТЕЊА О НАБАВЦИ

Handler.aspx ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА, Број: 11/1-404-36-2/23 од 16.06.2023. године

Handler.aspx ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЕ ОБАВЈЕШТЕЊА О НАБАВЦИ, Број: 11/1-404-36-2-1/23 од 16.06.2023. године