ИЗВЈЕШТАЈИ

Handler.aspx И З В Ј Е Ш Т А Ј о раду Начелника општине Лопаре за 2019. годину

Handler.aspx И З В Ј Е Ш Т А Ј о раду Општинске управе за 2019. годину

Handler.aspx И З В Ј Е Ш Т А Ј о обављеној ревизији Финансијских извјештаја Општине Лопаре за  период 01.01-31.12.2003. године

Handler.aspx И З В Ј Е Ш Т А Ј о ревизији консолидованих финансијских извјештаја Општине Лопаре за период 01.01-31.12.2009. године

Handler.aspx П Р О Г Р А М рада Начелника општине Лопаре за 2021. годину