ОДСИЈЕК ЗА УПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

Handler.aspx Образац – Пријаве за интерни конкурс

Handler.aspx Образац Пријаве за јавни конкурс

Handler.aspx Образац Захтјева за приступ информацијама

Handler.aspx Захтјев за утврђивање статуса члана породице погинулог борца и признавање права на породичну инвалиднину

Handler.aspx Захтјев за одобравање једнократне новчане помоћи – комисији

Handler.aspx Захтјев за остваривање права на рехабилитацију, односно бањско-климатско лијечење

Handler.aspx Захтјев за утврђивање статуса члана породице умрлог РВИ и признавање права на породичну инвалиднину по основу умрлог РВИ

Handler.aspx Захтјев за утврђивање статуса члана породице погинулог – умрлог борца по основу погинулог – умрлог борца ВРС

Handler.aspx Захтјев за утврђивање својства РВИ и признавање права на личну инвалиднину по основу рањавања, повређивања, болести

Handler.aspx Захтјев за обнову поступка тј. утврђивање новог процента војног инвалидитета

Handler.aspx Захтјев за понављање поступка за оцјену инвалидности по основу погоршања здравственог стања

Handler.aspx Захтјев за признавање права на личну инвалиднину ЦЖР по основу

Handler.aspx Захтјевза признавање права на личну инвалиднину по основу

Handler.aspx Захтјев за остваривање права на здравствену заштиту

Handler.aspx Захтјев за исплату неисплаћених инвалиднина

Handler.aspx Захтјев за исплату заосталих личних примања – инвалиднина

Handler.aspx Захтјев за издавање увјерења

Handler.aspx Захтјев за издавање увјерења

Handler.aspx Захтјев за признавање права на новчану надокнаду породици одликованог борца

Handler.aspx Захтјев за признавање права на новчану надокнаду која се додјељује борцима одликованим највећим одликовањима за војне заслуге у оружаној борби

Handler.aspx Захтјев за пресељење списа у предмету личне – породичне инвалиднине

Handler.aspx Захтјев за пресељење списа у предмету остваривања права на борачки додатак

Handler.aspx Захтјев за пресељење списа у предмету утврђивања статуса борца

Handler.aspx Захтјев за пресељење списа у предмету ЦЖР

Handler.aspx Захтјев за остваривање права на борачки додатак

Handler.aspx Захтјев за издавање увјерења о неисплаћеним заосталим личним примањима

Handler.aspx Захтјев за додјелу грађевинског пакета

Handler.aspxЗахтјев за додјелу стана

Handler.aspx Најава промјене у остваривању права – породична – лична – цивилна инвалиднина

Handler.aspxЗахтјев за категоризацију мога мужа, који је умро

Handler.aspx Најава промјене у остваривању права – борачки додатак

Handler.aspx Захтјев за исплату заосталих личних примања – борачког додатка

Handler.aspx Захтјев за издавање увјерења о неисплаћеном борачком додатку

Handler.aspx Захтјев за признавање права на новчану надокнаду по основу одликовања за војне заслуге

Handler.aspx Захтјев за исплату неисплаћених примања – ЦЖР