ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2017

Handler.aspx ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2017. годину

Handler.aspx ОДЛУКА о избору најповољнијег понуђача у поступку додјеле уговора о услугама из Анекса II дио Б – Медијско (радио-телевизијско) праћење општине Лопаре , 22.09.2017. године

Handler.aspx ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА ИЗ АНЕКСА II ДИО Б ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА, 01.09.2017. године

Handler.aspx ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА ИЗ АНЕКСА II ДИО Б ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА, 25.05.2017. године

Handler.aspx О Д Л У К А о избору најповољнијег понуђача у поступку додјеле уговора о услугама из Анекса II дио Б

Handler.aspx РЕАЛИЗАЦИЈА УГОВОРА 2017. г

Handler.aspx ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ СЕПТЕМБАР 2018. ГОДИНЕ

Handler.aspx ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ ОКТОБАР 2018. ГОДИНЕ