ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2019

Handler.aspx ПОЗИВИ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

Handler.aspx ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ за 2019. годину

Handler.aspx ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ ЈАНУАР 2019

Handler.aspx ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ ФЕБРУАР 2019

Handler.aspx ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ МАРТ 2019

Handler.aspx ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ АПРИЛ 2019

Handler.aspx ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ МАЈ 2019

Handler.aspx ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ ЈУН 2019

Handler.aspx ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ ЈУЛ 2019

Handler.aspx ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ АВГУСТ 2019

Handler.aspx ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ СЕПТЕМБАР 2019

Handler.aspx ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ ОКРОБАР 2019

Handler.aspx ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ НОВЕМБАР 2019

Handler.aspx ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ ДЕЦЕМБАР 2019