ПOЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

Handler.aspx ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА ИЗ АНЕКСА II ДИО Б ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА „НАБАВКА УСЛУГА МЕДИЈСКОГ ПРАЋЕЊА“, Број: 02/5-404-13-2/20 од 13.02.2020. године

Handler.aspx ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА ИЗ АНЕКСА II ДИО Б ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА „НАБАВКА УГОСТИТЕЉСКИХ УСЛУГА ЗА ПОТРЕБЕ ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ“, Број: 02/5-404-21-2/20 од 03.03.2020. године

Handler.aspx ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА ИЗ АНЕКСА II ДИО Б ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА „НАБАВКА УСЛУГА РАДИО – ТЕЛЕВИЗИЈСКОГ ПРАЋЕЊА“, Број: 02/5-404-86-2/20 од 06.10.2020. године

Handler.aspxПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА ИЗ АНЕКСА II ДИО Б ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА „НАБАВКА УГОСТИТЕЉСКИХ УСЛУГАЗА ПОТРЕБЕ ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ“ (Припрема и послуживање топлих и хладних јела, посластица, услуживање пића и припрема и услуживање напитака“, Број: 02/5-404-106-2/20 од 14.12.2020. године