ПOЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА – 2021. г

Handler.aspx ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА ИЗ АНЕКСА II ДИО Б ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА „НАБАВКА УСЛУГА МЕДИЈСКОГ ПРАЋЕЊА“, Број: 02/5-404-73-2/19 од 03.10.2019. године