ПOЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА – 2021. г

Handler.aspx ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА ИЗ АНЕКСА II ДИО Б ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА“, Број: 02/5-404-99-2/21 од 23.12.2021. године

Handler.aspx ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА ИЗ АНЕКСА II ДИО Б ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА „НАБАВКА УСЛУГА МЕДИЈСКОГ ПРАЋЕЊА“, Број: 02/5-404-14-2/21 од 04.02.2021. године

Handler.aspx ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА ИЗ АНЕКСА II ДИО Б ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА „НАБАВКА УСЛУГА МЕДИЈСКОГ ПРАЋЕЊА“, Број: 02/5-404-74-2/21 од 24.09.2021. године