ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА – 2022. Г

Handler.aspx ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА ИЗ АНЕКСА II ДИО Б ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА“, Број: 02/5-404-83-2/22 од 29.09.2022. године

Handler.aspx ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА ИЗ АНЕКСА II ДИО Б ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА – НАБАВКА ИЗ ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ“, Број: 02/5-404-49-2/22 од 30.05.2022. године

Handler.aspx НАБАВКА УСЛУГА МЕДИЈСКОГ ПРАЋЕЊА АКТИВНОСТИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ“, Број: 02/5-404-55-2/212 од 10.06.2022. године