ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2023

Handler.aspx ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2023.

Handler.aspx ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЕ ОБАВЈЕШТЕЊА О НАБАВЦИ