ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2018

Handler.aspx ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2018. годину

Handler.aspx ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА ИЗ АНЕКСА II ДИО Б ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА- „„НАБАВКА АДВОКАТСКИХ УСЛУГА““ од 12.12.2018. године

Handler.aspx ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА ИЗ АНЕКСА II ДИО Б ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА – „НАБАВКА УСЛУГА РАДИО – ТЕЛЕВИЗИЈСКОГ ПРАЋЕЊА“, 28.09.2018. године

Handler.aspx ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА ИЗ АНЕКСА II ДИО Б ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА, 06.08.2018. године

Handler.aspx ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА ИЗ АНЕКСА II ДИО Б ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА, 02.03.2018. године

Handler.aspx ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА ИЗ АНЕКСА II ДИО Б ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА, 12.02.2018. године

Handler.aspx ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ДОДЈЕЛИ УГОВОРА 15-1-1-46-5-4/18

Handler.aspx ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ ЈАНУАР 2018-02-15. г

Handler.aspx ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ ФЕБРУАР И МАРТ 2018. ГОДИНЕ

Handler.aspx ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ АПРИЛ И МАЈ 2018. ГОДИНЕ

Handler.aspx ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ ЈУН 2018. ГОДИНЕ

Handler.aspx ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ ЈУЛ 2018. ГОДИНЕ

Handler.aspx ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ АВГУСТ 2018. ГОДИНЕ

Handler.aspx ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ СЕПТЕМБАР 2018. ГОДИНЕ

Handler.aspx ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ ОКТОБАР 2018. ГОДИНЕ

Handler.aspx ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ НОВЕМБАР 2018. ГОДИНЕ

Handler.aspx ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ ДЕЦЕМБАР 2018. ГОДИНЕ