ОДЛУКЕ 2019

ОДЛУКЕ 2019

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразумa, Број: 02/5-404-77-3/19 од 18.10.2019. године

Handler.aspx О Д Л У К А о избору најповољнијег понуђача за ЛОТ 1 и ЛОТ 2 у поступку јавне набавке робе – Набавка и испорука садног материјала, Број: 02/5-404-75-7/19 од 5.11.2019. године

Handler.aspx О Д Л У К А о избору најповољнијег понуђача у поступку додјеле уговора о услугама из Анекса II дио Б, Број: 02/5-404-73-7/19 од 25.10.2019. године

Handler.aspx О Д Л У К А о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке радова на асфалтирању локалног макадамског пута Пирковци – Милино Село (Лазићи), дужина 550,00 m¹, ширина асфалта 3,00 m¹, Број: 02/5-404-74-7/19 од 31.10.2019. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразумa, Број: 02/5-404-80-3/19 од 31.10.2019. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразумa, Број: 02/5-404-79-3/19 од 31.10.2019. године

Handler.aspx О Д Л У К А о избору најповољнијег понуђача у поступку додјеле уговора о услугама из Анекса II дио Б, Број: 02/5-404-82-7/18 од 10.01.2019. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразумa, Број: 02/5-404-2-3/19 од 15.01.2019. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразумa, Број: 02/5-404-10-3/19 од 01.02.2019. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразумa, Број: 02/5-404-7-3/19 од 01.02.2019. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразумa, Број: 02/5-404-3-3/19 од 16.01.2019. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразумa, Број: 02/5-404-1-3/19 од 11.01.2019. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразумa, Број: 02/5-404-5-3/19 од 24.01.2019. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразумa, Број: 02/5-404-9-3/19 од 05.02.2019. годин

Handler.aspx О Д Л У К А о поништењу поступка јавне набавке , Број: 02/5-404-83-8/18 од 25.01.2019. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума, Број: 02/5-404-15-3/19 од 01.03.2019. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума, Број: 02/5-404-12-3/19 од 12.02.2019. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума, Број: 02/5-404-11-3/19 од 11.02.2019. године

Handler.aspx О Д Л У К А о избору најповољнијег понуђача у поступку додјеле уговора о услугама из Анекса II дио, Број: 02/5-404-13-7/19 од 06.03.2019. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума, Број: 02/5-404-17-3/19 од 05.03.2019. године

Handler.aspx О Д Л У К А о избору најповољнијег понуђача у поступку додјеле уговора о услугама из Анекса II дио Б, Број: 02/5-404-6-7/19 од 14.02.2019. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума, Број: 02/5-404-18-3/19 од 01.03.2019. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума, Број: 02/5-404-15-3/19 од 01.03.2019. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума, Број: 02/5-404-12-3/19 од 12.02.2019. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума, Број: 02/5-404-11-3/19 од 11.02.2019. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума, Број: 02/5-404-14-8/19 од 14.03.2019. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума, Број: 02/5-404-21-3/19 од 29.03.2019. године

Handler.aspx О Д Л У К А о избору најповољнијег понуђача у поступку додјеле уговора о услугама из Анекса II дио Б, Број: 02/5-404-13-7/19 од 06.03.2019. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума, Број: 02/5-404-17-3/19 од 05.03.2019. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума, Број: 02/5-404-22-3/19 од 29.03.2019. године

Handler.aspx О Д Л У К А о избору најповољнијег понуђача у поступку додјеле уговора о услугама из Анекса II дио Б, Број: 02/5-404-6-7/19 од 14.02.2019. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума, Број: 02/5-404-19-3/19 од 25.03.2019. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума, Број: 02/5-404-18-3/19 од 01.03.2019. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума, Број: 02/5-404-26-3/19 од 12.04.2019. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума, Број: 02/5-404-32-3/19 од 25.04.2019. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума, Број: 02/5-404-28-3/19 од 15.04.2019. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума, Број: 02/5-404-31-3/19 од 25.04.2019. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума, Број: 02/5-404-20-7/19 од 30.04.2019. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума, Број: 02/5-404-33-3/19 од 20.05.2019. године

Handler.aspx О Д Л У К А о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке, Број: 02/5-404-30-7/19 од 17.05.2019. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума, Број: 02/5-404-23-3/19 од 05.04.2019. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума, Број: 02/5-404-29-3/19 од 18.04.2019. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума, Број: 02/5-404-24-7/19 од 13.05.2019. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума, Број: 02/5-404-37-3/19 од 24.05.2019. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума, Број: 02/5-404-25-3/19 од 09.04.2019. године

Handler.aspx О Д Л У К А о жалби „Лала и Лаћо“ доо Бијељина, Број: 02/5-404-4-16/19 од 06.05.2019. године

Handler.aspx О Д Л У К А о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке радова на ископу три експлоатациона бунара у Мјесној заједници Лопаре, насеље Веселиновац, Број: 02/5-404-36-8/19 од 02.07.2019. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразумa, Број: 02/5-404-44-3/19 од 02.07.2019. године

Handler.aspx О Д Л У К А о ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА – преговарачки поступак без објаве обавјештења, Број: 02/5-404-49-10/19 од 22.07.2019. године

Handler.aspx О Д Л У К А о избору најповољнијег понуђача у поступку додјеле уговора о услугама из Анекса II дио Б, Број: 02/5-404-38-7/19 од 21.06.2019. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразумa, Број: 02/5-404-47-3/19 од 09.07.2019. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразумa, Број: 02/5-404-42-3/19 од 17.06.2019. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразумa, Број: 02/5-404-41-3/19 од 12.06.2019. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразумa, Број: 02/5-404-45-3/19 од 01.07.2019. годин

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразумa, Број: 02/5-404-48-3/19 од 16.07.2019. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразумa, Број: 02/5-404-46-3/19 од 06.07.2019. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразумa, Број: 02/5-404-63-3/19 од 09.09.2019. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразумa, Број: 02/5-404-55-3/19 од 06.08.2019. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразумa, Број: 02/5-404-58-3/19 од 14.08.2019. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразумa, Број: 02/5-404-61-3/19 од 09.09.2019. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразумa, Број: 02/5-404-56-3/19 од 09.08.2019. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразумa, Број: 02/5-404-59-3/19 од 14.08.2019. године

Handler.aspx О Д Л У К А о избору најповољнијег понуђача, Број: 02/5-404-50-9/19 од 27.08.2019. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразумa, Број: 02/5-404-62-3/19 од 09.09.2019. године

Handler.aspx О Д Л У К А о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке земљаних радова на локалном путу (од магистралног пута М-18 – Бусија), дионица: Петковићи – Бусија, од стационаже 3 + 100 до стационаже 5 + 300, дужине 2.200 m1, ширина планума 8 m1, Број: 02/5-404-52-8/19 од 02.09.2019. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразумa, Број: 02/5-404-53-3/19 од 26.07.2019. године

Handler.aspx О Д Л У К А о избору најповољнијег понуђача
у поступку додјеле уговора о услугама из Анекса II дио Б, Број: 02/5-404-66-7/19 од 07.10.2019. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразумa, Број: 02/5-404-76-3/19 од 16.10.2019. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразумa, Број: 02/5-404-68-3/19 од 02.10.2019. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразумa, Број: 02/5-404-72-3/19 од 07.10.2019. године

Handler.aspx О Д Л У К А о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке радова на асфалтирању локалног макадамског пута у Мјесној заједници Јабланица, засеок „Видовићи“, дужина 550,00 m1, ширина асфалта 3,50 m1, Број: 02/5-404-60-7/19 од 17.09.2019. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразумa, Број: 02/5-404-70-3/19 од 04.10.2019. године

Handler.aspx О Д Л У К А о избору најповољнијег понуђача, Број: 02/5-404-64-9/19 од 14.10.2019. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразумa, Број: 02/5-404-67-3/19 од 26.09.2019. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразумa, Број: 02/5-404-69-3/19 од 03.10.2019. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразумa, Број: 02/5-404-65-3/19 од 17.09.2019. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразумa, Број: 02/5-404-88-3/19 од 12.12.2019. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразумa, Број: 02/5-404-85-3/19 од 26.11.2019. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразумa, Број: 02/5-404-89-3/19 од 16.12.2019. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразумa, Број: 02/5-404-87-3/19 од 09.12.2019. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразумa, Број: 02/5-404-83-3/19 од 18.11.2019. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразумa, Број: 02/5-404-91-3/19 од 26.12.2019. године

Handler.aspx О Д Л У К А о избору најповољнијег понуђача, Број: 02/5-404-82-7/19 од 29.11.2019. године

Handler.aspx О Д Л У К А о избору најповољнијег понуђача, Број: 02/5-404-90-7/19 од 08.01.2020. године

Handler.aspx О Д Л У К А о поништењу поступку набавке, Број: 02/5-404-81-8/19 од 04.12.2019. године

Handler.aspx О Д Л У К А, Број: 02/5-404-84-11/19 од 30.12.2019. године