ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2021

Handler.aspx ПОЗИВИ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

Handler.aspx ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2021.

Handler.aspx ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЗА ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЕ ОБАВЈЕШТЕЊА

Handler.aspx ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ 2021. година