ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ

Zeljko

начелник Одјељења за привреду и друштвене дјелатности: Жељко Керовић, дипл. економиста

тел: 055-650-354

e mail: loparepd@teol.net

Одјељење за привреду и друштвене дјелатности врши стручне и управне послове који се односе на: студијске и аналитичке послове из области привреде и друштвене дјелатности (индустрија, трговина и снабдијевање, угоститељство, туризам, занатство, саобраћај и везе, пољопривреда, шумарство и водопривреда, основно и средње образовање, здравствена заштита, надзор из области привреде и друштвених дјелатности, послови приватног предузетништва, помоћ мјесним заједницама,послове јавних набавки, као и други послови који му се ставе у надлежност.

ОГЛАСНА ТАБЛА

ЈАВНИ О Г Л А С

Handler.aspx ЈАВНИ О Г Л А С ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ ПРОИЗВОДНО-ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА У ПРИБОЈУ ПОСТУПКОМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА

Handler.aspx П Р О Г Р А М КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ 2021-2025.