2008

ПЛАН  Буџета општине Лопаре за 2008. годину:

ПРИХОДИ (Преглед и DOWNLOAD)             РАСХОДИ  (Преглед и DOWNLOAD)

РЕБАЛАНС  Буџета општине Лопаре за 2008:

ПРИХОДИ (Преглед и DOWNLOAD)           РАСХОДИ  (Преглед и DOWNLOAD)