OBUKA ZA ŽENE SA INVALIDITETOM U LOPARAMA

U Loparama se danas i sutra održava radionica za žene sa invaliditetom kroz projekat „Žene sa invaliditetom kao segment društva“, koji finansira Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH.
– Obuka je ze žene koje na otvorenom tržištu rada ne mogu da ostvare rezultate zbog arhitektonskih i stručnih barijera, a edukacija će im omogućiti da izrađuju predmete za svoje domaćinstvo ili tržište, kaže sekretar Saveza paraplegičara Republike Srpske Milena Obradović.
Ona kaže da je cilj ukazivanje na probleme lica s invaliditetom kod ostvarivanja njihovih prava.
Današnju radionicu posjetio je i načelnik opštine Lopare Rado Savić koji kaže da će obuka biti značajna i omogućiti ženama sa invaliditetom da se angažuju i rade koristan posao.
Udruženje paraplegičara u Loparama broji oko 75 članova.