UČENICI SŠC „VUK KARADžIĆ“ LOPARE NA SAJMU


Učenici četvrtog razreda ekonomskih tehničara JU SŠC „Vuk Karadžić“ Lopare učestvovali su na Sajmu preduzeća za vježbu ekonomskih, trgovačkih, turističko-ugostiteljskih škola Republike Srpske i Federacije BiH kao izlagači sa preduzećem koje se bavi prodajom opreme i proizvoda od pčela.
„Preduzeće pod nazivom doo „ZUZU“ Lopare je u najboljem svjetlu prezentovalo svoj rad iz prethodnog perioda i iznijelo sav potencijal koji naša škola nudi mladim naraštajima“- rekla je učenica Jelena Božić.
Preduzeće za vježbu je mjesto za učenje putem simulacije preduzeća sa odgovarajućim organizacionim formama i procesima što obuhvata nabavku, prodaju, marketing, računovodstvo i sekretarijat.
„Učenici rade u zgradi škole u jednoj posebnoj-za to opremljenoj prostoriji uz korišćenje računara, interneta, skenera i štampača. Kupci i dobavljači su druga domaća preduzeća za vježbu i sve se odvija realno, osim toka novca i robe (novac i roba su fiktivni)“- rekla je profesorica Jelena Vujić.
Odlazak učenika na sajam podržala je Opština Lopare, Uprava škole, „Kort market“, „Enterijer Kojić“, kao i medari Rakić i Jović iz Lopara.
U organizaciji Ekonomske škole iz Bijeljine danas je organizovan Sajam preduzeća za vježbu ekonomskih, trgovačkih, turističko-ugostiteljskih škola Republike Srpske i Federacije BiH na kome je učestvovalo 26 škola iz 26 gradova Republike Srpske i Federacije BiH, 63 preduzeća sa preko 200 učesnika.