LOPARE – Gradnja novog proizvodnog pogona

LOPARE – Zapoceta gradnja hale i pogona za proizvodnju betonskih cijevi