TOBUT – zaseok Trnačko, asfaltirano 350 metara lokalnog puta