POTOK – asfaltirana dionica puta od 500 metara

POTOK – Asfaltirana dionica puta od 500 metara credstvima Opštine i mještana.