СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИЦИ ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ

Службени гласници општине Лопаре 2018. година:

Handler.aspx СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК број 1/18

Службени гласници општине Лопаре 2017. година:

Handler.aspx СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК број 1/17

Handler.aspx СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК број 2/17

Handler.aspx СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК број 3/17

Handler.aspx СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК број 4/17

Handler.aspx СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК број 5/17

Handler.aspx СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК број 6/17

Handler.aspx СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК број 7/17

Handler.aspx СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК број 8/17

Handler.aspx СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК број 9/17

Handler.aspx СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК број 10/17

Handler.aspx СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК број 11/17

Handler.aspx СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК број 12/17

Handler.aspx СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК број 13/17

Handler.aspx СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК број 14/17

Handler.aspx СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК број 15/17

Handler.aspx СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК број 15/17

Службени гласници општине Лопаре 2016. година:

Handler.aspx СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК број 1/16

Handler.aspx СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК број 2/16

Handler.aspx СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК број 3/16

Handler.aspx СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК број 4/16

Handler.aspx СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК број 5/16

Handler.aspx СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК број 6/16

Handler.aspx СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК број 7/16

Handler.aspx СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК број 8/16

Handler.aspx СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК број 9/16

Handler.aspx СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК број 10/16

Handler.aspx СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК број 11/16

Handler.aspx СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК број 12/16

Handler.aspx СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК број 13/16

Службени гласници општине Лопаре 2015 година:

Handler.aspx СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК број 1/15

Handler.aspx СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК број 2/15

Handler.aspx СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК број 3/15

Handler.aspx СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК број 4/15

Handler.aspx СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК број 5/15

Handler.aspx СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК број 6/15

Handler.aspx СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК број 7/15

Handler.aspx СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК број 8/15

Handler.aspx СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК број 9/15

Handler.aspx СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК број 10/15

Handler.aspx СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК број 11/15

Handler.aspx СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК број 12/15

Handler.aspx СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК – РЕГИСТАР АКАТА 2015

Службени гласници општине Лопаре 2014 година:

Handler.aspx СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК број 1/14

Handler.aspx СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК број 2/14

Handler.aspx СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК број 3/14

Handler.aspx СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК број 4/14

Handler.aspx СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК број 5/14

Handler.aspx СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК број 6/14

Handler.aspx СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК број 7/14

Handler.aspx СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК број 8/14

Handler.aspx СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК број 9/14

Handler.aspx СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК број 10/14

Handler.aspx СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК број 11/14

Handler.aspx СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК број 12/14

Handler.aspx СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК број 13/14

Handler.aspx СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК – РЕГИСТАР АКАТА 2014

Службени гласници општине Лопаре 2013 година:

Handler.aspx СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК број 1/13

Handler.aspx СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК број 2/13

Handler.aspx СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК број 3/13

Handler.aspx СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК број 4/13

Handler.aspx СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК број 5/13

Handler.aspx СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК број 6/13

Handler.aspx СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК број 7/13

Handler.aspx СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК број 8/13

Handler.aspx СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК број 9/13

Handler.aspx СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК – РЕГИСТАР АКАТА 2013

Службени гласници општине Лопаре 2012 година:

Службени гласник бр.01 (Преглед и download)

Службени гласник бр.02 (Преглед и download)

Службени гласник бр.03 (Преглед и download)

Службени гласник бр.04 (Преглед и download)

Службени гласник бр.05 (Преглед и download)

Службени гласник бр.06 (Преглед и download)

Службени гласник бр.07 (Преглед и download)

Handler.aspx СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК – РЕГИСТАР АКАТА 2012