СПОЈЕН АСФАЛТНИ ПУТ ИЗМЕЂУ МРТВИЦЕ И КОРЕТАША

Асфалтирана дионица пута Мртвица-Кореташи у дужини од 412 метара, ширине 4 метра.
Овима радовима су асфалтним путем спојене ове двије лопарске мјесне заједнице.
Вриједност изведених радова је
55 855,80 КМ са урачунатим ПДВ-ом.