ИЗВЈЕШТАЈ групе за координацију и сарадњу општине Лопаре


Група за координацију и сарадњу општине Лопаре одржала је састанак на коме је разматрала стање насиља у породици на подручју општине Лопаре у протеклом периоду. Група има за циљ да прати стања области насиља у породици, предузима одговарајућих мјера и активности у циљу спречавања насиља у породици. На састанку усвојени су следећи закључци:

  1. Група за координацију и сарадњу најоштрије осуђује сваки облик насиља у породици који се десио на подручју општине Лопаре
  2. Да се за следећи састанак припреме подаци о стању у области насиља у породици на подручју Лопаре са прегледом досадашњих предузетих мјере и активности од стране свих надлежних органа
  3. Да се припреми промотивни материјал са циљем упознавања јавности са насиљем у породици као озбиљном друштвеном проблему и начину помоћи жртвама насиља
  4. Да свака установа потписница Протокола о сарадњи именује представника и замјеника представника за раду у Групи за координацију у циљу квалитетнијег функционисања и рада.
  5. У циљу подизања јавне свијести да Општина Лопаре успостави властити дан нулте толеранције на насиље у породици и насиље према женама