Центри цивилних иницијатива одржали Фокус групу у Бијељини

Центри цивилних иницијатива (ЦЦИ) 12. априла 2017. године су у Бијељини одржали Фокус групу на којој су представили “Анализу локалних јавних политика у области заштите и спашавања са приједлогом интеревенција”.

Учешће су узели начелници Одјељења и начелници Цивилних заштита Града Бијељина и општина Лопаре, Теочак, Сапна и Шековићи. Фокус група одржана је с циљем прикупљања података о степену опремљености и обучености јединица цивилне заштите, те заједничког утврђивања чињеничног стања и верификовања
потреба за изградњу ефикасног система заштите и спашавања у наведеним локалним заједницама.

Наведена Фокус група организована је у оквиру пројекта “Побољшање система за превенцију и заштиту од поплава у Граду Бијељина и општинама Лопаре,Шековићи, Сапна и Теочак”, који је финансијски подржан од стране Делегације ЕУ. Општи циљ пројекта је да се допринесе јачању капацитета циљних општина у спречавању поплава и заштите грађана од потенцијалних природних непогода.